Hitta rätt drivmedel
– varje gång

Tanka Grönt är i huvudsak en app som samlar information om var man kan tanka olika drivmedel på ett och samma ställe. Tanka Grönt är ett initiativ inledningsvis i Blekinge län med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt är målsättningen att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1 000 000 kg per år under projekttiden. Detta motsvarar utsläppen från ca 500 bensin- eller dieseldrivna personbilar som kör 1500 mil om året. Tanka Grönt drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige.

Hämta på Appstore

Hämta på Google Play

Alla bilisters guide till närmaste station, rätt drivmedel och grönare samvete. Tanka Grönt – helt enkelt!

  • Appen är kostnadsfri att använda
  • Alla stationer och drivmedel samlade på ett och samma ställe.
  • Enkel att använda

Andel förnybart

Andel förnybart i olika drivmedel anges utifrån att det finns offentlig information på respektive leverantörs hemsida eller motsvarande. Vid intervall exempelvis 25-40 så anges i Tanka Grönt det lägre intervallet om inget annat kan styrkas. Om uppgift saknas från leverantör om andel förnybart så används snitt för produktgruppen i fråga om sådan information finns alternativt schablon via information från Energimyndigheten, Svebio, SCB eller SPBI espanolfarm.com.

Tanka Grönt använder de bäst tillgängliga källdata som kunnat inarbetats i verktyget. Källdata och funktioner kan komma att förändras över tid. Uppgifterna i appen överförs främst från drivmedelleverantörernas hemsidor samt från Energimyndigheten.

Källreferenser