Vanliga frågor och svar

Bilar och drivmedel engagerar och debatten om vad som är rätt och fel har stundtals gått varm, t.ex. om etanolen som drivmedel eller vilken nytta elbilen faktiskt gör. Det har också rått en stundtals förvirrad diskussion om miljöbilsdefinitionen och miljöbilsförmånerna, som ju förändrats över tid.

Förutom hjälp för att använda appen listar vi nedan några av de i dagsläget vanligaste frågorna, fördelade efter ämnen. Men debatten byter snabbt fokus, så håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa vad till exempel Miljöfor­don Sverige presenterar.

Frågor om Tanka Grönt – appen

Hur gör jag för att hitta stationer?

När appen startats hämtar den de stationer som befinner sig inom kartan du ser. De redovisas i listan nedanför kartan.
Du kan zooma och panorera i kartbilden och på så sätt hitta fler stationer.

Genom att ange exempelvis en ort överst i sökrutan kan du enkelt ta dig till en annan startpunkt för att hitta stationer.

Hur förstorar eller förminskar jag kartan?

Vill du förstora kartan klickar du på den.

Vill du få tillbaka den i startstorleken klickar du på rubriken “Andel förnybart” eller “Närmast”.

Hur sorterar jag stationslistan?

Genom att klicka på rubriken “Andel förnybart” eller “Närmast” sorterar du listan.

Jag vill bara se etanolstationer.

Du kan filtrera din lista genom att klicka på “Filter” nederst till vänster. Där ser du även antalet träffar du har filtrerat fram.
När du klickar på “Spara” i filtreringen visas endast de stationer som möter din filtrering när du zoomar / panorerar i kartan.

Jag ser inga stationer på kartan eller i listan.

På kartan visas bara de stationer som möter din filtrering. Syns inga stationer får du zooma eller panorera kartan tills du ser några stationer.
I listan visas endast de stationer som syns på kartan.

Jag vill veta mer om stationerna.

Genom att klicka på en station på kartan eller i listan visas mer information om vad stationen kan erbjuda för tjänster, drivmedel, betalningssätt, mm.
Du ser också avståndet till stationen i listan och på stationssidan.

Frågor om miljöbilar allmänt

Vad är en miljöbil?

Det finns en statlig miljöbilsdefinition, som ligger till grund för fordonsskatte­befrielse under fem år och statens egna fordonsinköp. Bilar som kan köras på biogas eller etanol/E85 men inte är väldigt bränsleslukande, extremt snåla bensin- och dieselmodeller med låga partikelutsläpp samt elbilar är exempel på miljöbilar.

Då ett nytt skattesystem som heter Bonus-Malus är på gång att träda i kraft från och med 2018-07-01 så kommer nuvarande miljöbilsdefinition försvinna eller ersättas av en ny. Då införs ett nytt begrepp som heter klimatbonusbil och omfattar bilar som får en bonus via det nya Bonus-Malus systemet. Detta är bilar som släpper ut mindre än 60 gram CO2 per km eller drivs med annan gas än gasol.

Varför ska jag köra miljöbil?

Det viktigaste skälet till att köra miljöbil och tanka biobränsle är att du minskar bilens utsläpp av fossil koldioxid och därmed människans klimat­påverkan. Utsläppen av fossil CO2 minskar med över 80 procent när du kör på biogas och drygt hälften när du kör på etanol eller fordonsgas. Laddar du din elbil med grön el så blir reduktionen upp till 100 procent.

När jag köpte min bil kallades den för miljöbil, men nu är den inte längre det. Varför?

Miljö är ett starkt försäljningsargument, som ibland använts slarvigt av bilförsäljarna. I slutet av åttiotalet kallades alla bilar med katalysator för miljöbil, under nittiotalet kunde man få höra att bilar som klarade avgas­reningen ”Miljöklass 1” var miljöbilar och ett tag kallades alla dieselbilar med partikelfilter för miljöbilar. Ingen statlig definition har dock någon­sin generellt godkänt alla dessa fordon som miljöbilar. Dessutom skärps reglerna efterhand för alla bilar som enligt olika definitioner klassas som miljöbilar. Skärpningarna är viktiga för att utveckla marknaden och där­med minska bilismens miljöpåverkan.

Är det inte dyrt att ha miljöbil?

Alla nya miljöbilar är befriade från fordonsskatt i fem år. Gäller fram till 2018-07-01 när förordningen om klimatbonusbilar träder i kraft. I snitt är det en besparing på drygt 5 000 kronor, mer för dieselbilar, mindre för gasbilar.

Alla miljöbilar har lägre bränslekostnader än motsvarande icke-miljöbil, på grund av lägre förbrukning eller billigare bränsle. För etanolbilen är bränslekostnaden i nuläget ungefär en krona lägre per mil, för gasbilen ungefär två till fem kronor per mil. Till och med år 2020 är förmånsvärdet 40 procent lägre för elbilar, laddhybrider och gasbilar, max 10 000 kr per år. etanolbilar, 40 procent lägre för gas- och hybridfor­don. Allt sam­mantaget så är miljöbilen klart lönsam för de allra flesta.

”Supermiljöbilar” med utsläpp på under 50 g CO2/km får från år 2012 en premie – elbilar 40 000 kronor och laddhybrider 20 000 kr direkt vid inköpet. Från 2018-07-01 ersätts supermiljöbilspremien med det nya Bonus-Malus systemet. Då kommer elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp vid användning få en premie eller bonus på 60 000 kr. Laddhybrider kommer få minst 10 000 kr i bonus om de släpper ut max 60 gram CO2 per kilometer. Lägre utsläpp ger för varje gram en högre bonus. Gasbilar får en bonus oavsett utsläpp på 10 000 kr.

Hur minimerar jag min miljöpåverkan som bilist?

Ledstjärnor för dig som vill bli en mer miljövänlig bilist är, förutom bilva­let, att lära dig köra sparsamt, använda motorvärmare större delen av året, se till att bilens däck har rätt lufttryck och byta till lättrullande däck, ta av takräcke och takbox när du inte använder dem. Klimatkompensera de utsläpp som blir kvar, och se över din bilanvändning – säkert går en del bilresor att källsortera bort!

Frågor om bränslen

Vad är ett förnybart bränsle?

Ett förnybart bränsle är tillverkat av biologiskt material, som jordbruks­grödor eller skog. Råvaran återproduceras, till skillnad från bensin och diesel som kommer från en ändlig resurs – fossil olja.

Varför finns det bara biogas och etanol att tanka?

Förutom biogas och etanol finns ett litet antal tankställen för rapsbaserad RME, som kan ersätta diesel, men bränslet fungerar bra i tunga fordon men enligt tillverkarna dåligt med moderna partikelfilter i personbilar.
En ny grön diesel har kommit ut på marknaden som heter HVO, det bränslet på minner mer om vanlig diesel och kan tankas även i lätta fordon. Flera tillverkare bl.a. Peugeot och Citroën har godkända modeller för detta drivmedel.

Flera andra bränslen kan vara på väg, bland annat metanol och vätgas, men både biogas och etanol är de­finitivt tillräckligt bra för att inte passivt vänta på något bättre.
Elen för elbilar är också huvudsakligen förnybar.

Klarar alla bilar bensin med iblandad etanol?

Praktiskt taget all 95-oktanig bensin som säljs i Sverige innehåller fem procent etanol. Etanol har mycket bra förbränningsegenskaper och passar därför utmärkt som komponent i bensinen. Ingen anpassning av motorerna behöver gö­ras och inga tillsatsämnen behövs med en låginblandning på denna nivå.

Kan jag på egen hand öka andelen etanol i min bensinbil?

I vissa länder tillåts uppemot 20 procent etanol i bensinen, och Sverige tillåter upp till tio procent etanol i bensinen, även om inget bensinbolag erbjuder detta ännu, är det en nivå som praktiskt taget alla fordon klarar av. Vi rekommenderar inte att själv öka inblandningen, och den som gör det riskerar att motorgarantierna inte längre gäller.

Hur många tankställen finns det för gas, E85, RME, HVO i Sverige?

Alla bensinstationer som säljer mer än 1000 kubikmeter bensin och die­sel per år måste enligt lag också erbjuda ett förnybart bränsle, vilket i normalfallet innebär E85. Det finns i början av 2018 knappt 2000 E85-stationer, drygt 200 gasmackar totalt för både lätta och tunga fordon, ungefär 100 för HVO och ett färre antal för RME.

Vad händer om jag inte hittar ett tankställe för fordonsgas eller E85?

Bilar som kan köras på gas eller etanol kan också drivas med bensin. Gas­bilarna har en särskild tank för bensin, medan etanolbilarna kan tankas med E85 och bensin i samma tank, i vilka proportioner som helst. Detta gäller även fordon som kan drivas med RME eller HVO, att de kan tanka konventionell diesel om inte grönt drivmedel går att hitta just där man befinner sig när man behöver tanka.

Frågor om elbilar

När kommer elbilarna?

De är redan här. Nästan varje tillverkare erbjuder idag en elbil och eller laddhybrid. Utbudet på marknaden växer fort och antalet laddbara fordon i Sverige fördubblas nästa årligen. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns cirka 45 000 laddbara fordon vilket motsvarar cirka en procent av den totala fordonsflottan.

Hur lång är räckvidden?

Räckvidden beror framför allt på batteriernas storlek – fyller man bilen med batterier så får man en mycket lång räckvidd, men priset blir högt, utrymmena begränsade och bilen väldigt tung. De flesta tillverkare er­bjuder därför elbilar med ca 20-25 mils räckvidd. Det räcker för över 90 procent av alla behov.

Hur lång tid tar det att ladda bilen?

De flesta elbilar laddas, från helt tomt till full kapacitet, i ett normalt väg­guttag på 8-10 timmar. Det betyder att bilen blir fulladdad under arbets­dagen eller över natten. Moderna elbilar går dock bra att småladda; en timmes laddning ger ungefär en till två mils extra räckvidd. Många elbilar kan också snabbladdas på 20-30 minuter via kraftfullare laddstationer.

Vem vill ha en elbil?

I opinionsundersökningar kan en majoritet av bilisterna tänka sig att skaffa elbil eller laddhybrid, men man godtar inte en särskilt stor mer­kostnad eller en större begränsning av den frihet bilen ger. I takt med att fler köper elbil minskar tröskeln för fler att också investera. Det är lite som om kan grannen så kan även jag.  Eftersom vi i genomsnitt kör under fem mil om dagen, svarar elbilen redan idag upp till de flesta bilisters behov.

Är inte elbilen alltför dyr?

Elbilen kostar mer i inköp än bensinbilen, om batterierna ingår. Om bat­terierna leasas separat, blir priset mer lika, särskilt med de olika intro­duktionsförmåner som finns nu med supermiljöbilspremie och kommande Bonus-Malus. Elbilen har klart lägre driftskostnader och andra­handsvärdet har en positiv utveckling och blir allt starkare över tid.

Vad är en laddhybrid?

En laddhybrid, eller plug-in-hybrid, förenar elbilens och förbränningsmo­torns fördelar. Den har ett mycket mindre batteripaket än elbilarna, vilket sänker kostnaden och gör att bilens innerutrymmen inte begränsas, men ger ändå en räckvidd på vanligtvis 4-6 mil på batteridrift. Därefter tar förbrän­ningsmotorn vid, i vissa fall direkt för att driva bilen, i andra fall för att ladda batterierna. En normal daglig körsträcka kan därmed köras enbart på el, samtidigt som laddhybriden inte har batterielbilens begränsade to­tala körsträcka. Laddhybridens nackdel är att den bär på två system för framdrift, vilket gör den tung, tekniskt komplicerad och dyr.

Av alla laddbara bilar så står laddhybriderna för ca 70 procent och elbilar med batteridrift för resterande del.

Frågor om bränslesnåla bensin- och dieselbilar

Är det inte bara fusk med förbrukningssiffrorna – bilarna drar ju mycket mer i verkligheten?

Nästan alla bilar drar mer i normal användning än i den extremt snälla EU-testcykeln. Det är inte typiskt för just miljöbilarna. Uppskattningsvis är bränsleförbrukningen i bilar som körs i Sverige, drygt 30 procent högre jämfört med siffrorna i EU’s körcykel. Vissa tillverkare har även börjat ange verkliga förbrukningssiffror vilket gör att branschen tar frågan på allt större allvar.
För att göra testerna mer verklighetsanpassade införs nu även en ny körscykel som alla nya bilar ska certifieras efter från och med 2019.

Vad ska jag välja – en snål diesel eller en etanolbil?

Oavsett drivmedel bör alla välja en så bränslesnål bil som möjligt. Det är rätt i alla lägen. Kombinera det med att byta till biodrivmedel eller el, och du har gjort en stor insats.
Trafikverket (Bilindex) slår fast att den som kör på etanol nästan halverar sin klimatpåverkan jämfört med den som kör på diesel. Etanol­bilen har också normalt sett lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar. Etanolbilen är i det perspektivet ett bättre val. Fler dieselbilar godkänns för biodiesel såsom HVO, vilket minskar dieselbilens klimatpåverkande utsläpp. En gasbil är ett ännu bättre val om man bor i en del av landet där det går att tanka biogas.