Välkommen till Tanka Grönt!

Tanka Grönt är i huvudsak en app som samlar information om var man kan tanka olika drivmedel på ett och samma ställe. Tanka Grönt är ett initiativ inledningsvis i Blekinge län med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt är målsättningen att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1 000 000 kg per år under projekttiden. Detta motsvarar utsläppen från ca 500 bensin- eller dieseldrivna personbilar som kör 1500 mil om året.

Andel förnybart

Andel förnybart i olika drivmedel anges utifrån att det finns offentlig information på respektive leverantörs hemsida eller motsvarande. Vid intervall exempelvis 25-40 så anges i Tanke Grönt det lägre intervallet om inget annat kan styrkas. Om uppgift saknas från leverantören om andel förnybart så används snitt för produktgruppen i fråga om sådan information finns alternativt schablon via information från Energimyndigheten, Svebio, SCB eller SPBI espanolfarm.com.

Appen är kostnadsfri att använda!

Alla drivmedel och stationer samlade på ett ställe

Enkel att använda